Derfor blir du slank av fiskeproteiner

Vi vet godt at fisk er sunt, og viktig for å forebygge hjerte- og karsykdommer, kreft og beinskjørhet. Nå viser det seg at fisk også kan gjøre underverker for vekten. Proteiner metter mer enn karbohydrater og fett, og forhindrer at du slanker bort musklene dine. Forskning viser at når du spiser mager fisk, får du i deg viktige proteiner som kan gjøre det enklere å holden vekten nede.

Sammendrag: Et daglig tilskudd av fiskeprotein bedrer glukosetoleransen, lipidmetabolismen og kroppssammensetningen i overvektige voksne.

Totalt 34 overvektige voksne ble randomisert til 8 ukers tilskudd av fiskeprotein eller placebotabeletter. Inntaket av fiskeprotein var 3 g pr. dag for de første 4 ukene og 6 g pr. dag for de siste 4 ukene. Resultatene viser at et inntak av fiskeprotein i åtte uker førte til gunstige effekter på blodnivåer av glukose og LDL-kolesterol så vel som glukosetoleranse og kroppssammensetning i overvektige voksne.

I denne studien ble effekten av fiskeproteintilskudd på glukose og lipidmetabolismen hos overvektige voksne undersøkt. Totalt 34 overvektige voksne ble randomisert til 8 ukers tilskudd av fiskeprotein eller placebotabletter (kontroller). Inntaket av fiskeproteintilskudd var 3 gr pr. dag for de første 4 uker og 6 gr pr. dag for de siste 4 ukene.

Det ble observert at et inntak av fiskeproteintilskudd i 8 uker førte til lavere verdier av fastende glukose (P<0,05), postprandial glukose 2 timer etter inntak (P<0,05) og glukose-arealet under kurven (AUC) (fem målinger over 2 timer, P<0,05) sammenlignet med kontrollgruppen. Glukose-AUC ble redusert etter 8 ukers inntak av fiskeproteintilskudd sammenlignet med baseline (P<0,05), samtidig med økt 30 min og redusert 90 minutter og 2 timer insulin C-peptid nivå (P<0,05), og redusert LDL-kolesterol (P<0,05). Muskelprosent var økt (P<0,05) og kroppsfettprosent ble redusert (P<0,05) etter 4 ukers tilskudd. Fysisk aktivitet, energi og inntak av makronæringsstoffer endret seg ikke i løpet av studien.

Det ser ut som at et kortsiktig daglig tilskudd av en lav dose fiskeprotein kan ha gunstige effekter på blodnivåer av glukose og LDL-kolesterol så vel som glukosetoleranse og kroppssammensetning i overvektige voksne. De langsiktige effektene av fiskeproteintilskudd er av interesse i sammenheng med å bruke mer fisk som proteinkilde i kostholdet, og effekten av å inkludere fisk i dietten til personer med lav glukosetoleranse bør vurderes.

Referanse: Vikøren, Linn A., et al. «A randomised study on the effects of fish protein supplement on glucose tolerance, lipids and body composition in overweight adults.» British Journal of Nutrition 109.04 (2013): 648-657.